Βάση Δεδομένων

Προσχέδιο:

    1. Κάθε αρχείο έχει έναν μοναδικό κωδικό, π.χ. GR-000001

    2. Για κάθε αρχείο καταχωρούνται οι πληροφορίες των παρακάτω ενδεικτικών στηλών.

    3. Το κάθε αρχείο pdf ανεβαίνει και διατίθεται "χύμα" στο κάτω μέρος της σελίδας.

    4. Χρήση της βάσης: Ο χρήστης που αναζητά αρχεία μπορεί να ταξινομεί όλα τα στοιχεία ανά στήλη που τον ενδιαφέρει. Ακολούθως ανατρέχει στο κάτω μέρος και κατεβάζει τα αρχεία που εντόπισε.

Βάση Δεδομένων - Σελίδα καταχώρισης από τους κλασικούς Ιστοτόπους